Zapytanie ofertowe nr 1/2017/MKS/RR w ramach procedury rozeznania rynku na przeprowadzenie badań lekarskich i wydanie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu spawacza dla 100 uczestników projektu „Profesjonalny monter konstrukcji stalowych” numer RPLD.11.03.01-10-0057/16”, którzy wezmą udział w kursie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135 oraz w kursie spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG 135.

©2019 Mrozek Maciej Ekspert. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zaprojektowane przez JoomShaper.

Search