Projekty unijne

Zakończone

POZYSKANE DOFINANSOWANIE W LATACH 2009-2012


Lp. Tytuł projektu Numer umowy lub wniosku o dofinansowanie Instytucja wdrażająca Okres realizacji
1 PROFESJONALIŚCI – szkolenia dla kadr nowoczesnych przedsiębiorstw UDA-POKL.02.01.01-00-263/09 PARP 01.11.2009 - 31.10.2011
2 PROFESJONALIŚCI – szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw województwa wielkopolskiego UDA-POKL.08.01.01-30.026/09 WUP Poznań 01.12.2009 - 30.11.2011
3 W DORDZE PO KOMPETENCJE – kursy dla kierowców samochodów ciężarowych UDA-POKL.08.01.01-18.108/09 WUP Rzeszów 01.11.2009 - 31.10.2011
4 DROGA DO KOMPETENCJI – kursy dla kierowców samochodów ciężarowych UDA-POKL.08.01.01-30-029/09 WUP Poznań 01.12.2009 - 30.11.2011
5 ZAWODOWCY – profesjonalne kadry dla branży transportowej i logistycznej UDA-POKL.08.01.01-22-237/10 UM Województwa Pomorskiego 01.01.2011 - 31.12.2012
6 NOWY ZAWÓD – NOWE MOŻLIWOŚCI! UDA-POKL.08.01.01-18-109/10 WUP Rzeszów 1.03.2011 - 28.02.2013
7 ZAWODOWCY – profesjonalne kadry dla branży transportowej i logistycznej UDA-POKL.08.01.01-18-027/10 WUP Rzeszów 1.03.2011 - 28.02.2013
8 DROGA DO KOMPETENCJI – kursy dające uprawnienia kierowcy samochodu ciężarowego UDA-POKL.08.01.01-10-346/10 UM w Łodzi 01.03.2011 - 31.12.2012
9 ZAWÓD Z CERTYFIKATEM WND-POKL.08.01.01-08-178/10 UM Woj. Lubuskiego 01.04.2011 - 30.06.2012
10 KADRY Z KLASĄ – szkolenia dla szefów kuchni, menedżerów i personelu obsługowego firm z sektora hotelarstwa i gastronomii w Wielkopolsce UDA-POKL.08.01.01-30-202/10 WUP Poznań 1.08.2011 - 31.07.2013
11 poKIERUJ swoją przyszłością UDA-POKL.09.02.00-30-069/11 WUP Poznań 1.03.2012 - 28.02.2014
12 KADRY Z KLASĄ – szkolenia dla kucharzy i menedżerów z dolnośląskiego sektora hoteli i restauracji UDA-POKL.08.01.01-02-256/11 DWUP Wrocław 1.03.2012 - 31.10.2013
13 KUŹNIA ZAWODÓW – dla zachodniopomorskiej branży budowlano-montażowej UDA-POKL.08.01.01-32-087/12 WUP Szczecin 1.11.2012 - 31.08.2014
14 EFEKTYWNA BRANŻA TRANSPORTOWA UDA-POKL.08.01.01-32-088/12 WUP Szczecin 1.11.2012 - 31.03.2014
15 sKIEROWANIE do pracy WND-POKL.06.03.00-22-045/11 UM Woj. Pom. 01.04.2012 - 30.09.2012
16 Magazyn Kompetencji WND-POKL.06.03.00-22-044/11 UM Woj. Pom. 01.04.2012 - 31.10.2012
17 KIEROWCA – zawód zawsze potrzebny UDA-POKL.08.01.01-24-433/11 WUP Katowice 1.11.2012 - 30.04.2014
18 EFEKTYWNA BRANŻA TRANSPORTOWA UDA-POKL.08.01.01-02-175/12 DWUP Wrocław 1.01.2013 - 31.08.2014
19 KIEROWCA ZAWODOWY – podstawą branży transportowej WND-POKL.08.01.01-20-124/12 WUP Białystok 01.01.2013 - 31.10.2014
20 AKADEMIA SPAWALNICTWA – poziom podstawowy i zaawansowany UDA-POKL.08.01.01-18-280/12 WUP Rzeszów 1.05.2013 - 28.02.2015

POZYSKANE DOFINANSOWANIE W LATACH 2013-2014


Lp. Tytuł projektu Numer umowy lub wniosku o dofinansowanie Instytucja wdrażająca Okres realizacji
21 KUŹNIA ZAWODÓW – dla kujawsko-pomorskiej branży budowlanej UDA-POKL.08.01.01-04-432/12 Urząd Marszałkowski woj. kuj-pom 1.07.2013 - 28.02.2015
22 Zawodowcy – nowe kwalifikacje dla pracowników MSP z branży transportowej w Wielkopolsce UDA-POKL.08.01.01-30-497/12 WUP Poznań 1.07.2013 - 30.06.2015
23 ROZWIĄZANIA EKOLOGICZNE – przyszłością transportu drogowego WND-POKL.02.01.01-00-313/13 PARP 4.11.2013 - 30.06.2015
24 KUŹNIA ZAWODÓW – dla śląskiej branży budowlanej UDA-POKL.08.01.01-24-112/13 WUP Katowice 1.11.2013 - 30.06.2015
25 TWARDE UPRAWNIENIA – podstawą rozwoju kadr branży transportowej UDA-POKL.08.01.01-24-291/13 WUP Katowice 1.11.2013 - 30.04.2015
26 KIEROWCA ZAWODOWY – podstawą branży transportowej UDA-POKL.08.01.01-24-406/13 WUP Katowice 1.11.2013 - 30.04.2015
27 AKADEMIA SPAWALNICTWA – poziom podstawowy i zaawansowany WND-POKL.08.01.01-26-071/13 WUP Kielce 01.05.2014 - 30.06.2015
28 AKADEMIA SPAWALNICTWA – poziom podstawowy i zaawansowany WND-POKL.08.01.01-26-454/13 WUP Kielce 01.05.2014 - 30.06.2015
29 VADEMECUM ZAWODOWEGO KIEROWCY WND-POKL.08.01.01-18-202/13 WUP Rzeszów 01.04.2014 - 30.06.2015

POZYSKANE DOFINANSOWANIE W LATACH 2014-2020


Lp. Tytuł projektu Numer umowy lub wniosku o dofinansowanie Instytucja wdrażająca Okres realizacji
1 AKADEMIA SPAWALNICTWA – program aktywizacji zawodowej osób młodych bez pracy POWR.01.02.01-26- 0064/16 WUP Kielce 01.01.2017 – 30.11.2018
2 Monter konstrukcji metalowych – kwalifikacje do korzystania z nowoczesnych technologii RPPM.05.05.00-22-0168/16 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 01.05.2017 – 31.05.2019
3 Profesjonalne kadry dla transportu – branży rozwojowej Województwa Śląskiego RPSL.11.03.00-IP.02- 24-008/16 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 01.05.2017 – 31.03.2019
4 DROGA DO PRACY – program na rzecz zwiększenia poziomu zatrudnienia wśród nieaktywnych zawodowo mieszkańców województwa zachodniopomorskiego powyżej 29 roku życia RPZP.06.05.00-32- K051/16 WUP SZCZECIN 01.01.2017 – 30.11.2018
5 Profesjonalny monter konstrukcji stalowych RPLD.11.03.01-10-0057/16 UM w Łodzi 01.11.2016 – 31.10.2018
6 KIEROWCA - zawodem niezbędnym łódzkich kadr gospodarki RPLD.11.03.01-10-0059/16 UM w Łodzi 01.11.2016 – 31.10.2018
7 AKADEMIA KWALIFIKACJI – aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy z obszarów o wysokiej stopie bezrobocia województwa pomorskiego RPPM.05.02.02-22-0143/15 UM województwa pomorskiego 01.09.2016 – 31.08.2018
8 ZAWODOWY EKSPERT – kompleksowe wsparcie w zakresie rozwoju kwalifikacji i wzrostu poziomu zatrudnienia wśród osób w wieku 30+ w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z terenu Małopolski RPPM.05.02.02-22-0143/15 WUP w Krakowie 01.06.2016 – 30.09.2017
9 TWARDE UPRAWNIENIA - podstawą efektywnej aktywizacji zawodowe WND-RPSL.07.01.03-24-0566/16-007 WUP Katowice 01.04.2018 – 29.06.2020
10 AKADEMIA KWALIFIKACJI II - kierunek powrotu na pomorski rynek pracy RPPM.05.02.02-22-0094/16 UM Województwa Pomorskiego 01.09.2016 – 28.02.2020

Mrozek Maciej EKSPERT


Adres biura: ul. Fordońska 353
85-766 Bydgoszcz
NIP: 554-187-55-86

biuro@ekspert-szkolenia.pl

©2023 Mrozek Maciej Ekspert. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zaprojektowane przez JoomShaper.

Search