Projekty unijne

Aktualnie realizowane

Profesjonalista w branży IT

Obszar objęty wsparciem: województwo śląskie

Cel projektu: uUzyskanie w okresie 01.09.2020-28.02.2022r. kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy przez min. 128 Uczestników projektu z grupy 160 osób dorosłych (w tym 80M i 80K) z terenu woj. śląskiego zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego lub uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach.

Informacje

Prosta droga do sukcesu!

Obszar objęty wsparciem: województwo śląskie

Cel projektu: wyższe możliwości zatrudnieniowe 50K i 50M będących Uczestnikami Projektu(UP), uzyskane poprzez ich udział w kompleksowych, indywidualnych programach aktywizacji zawodowej, realizowanych w okresie trwania projektu (01.03.2020-28.02.2021)

Informacje

Katalog nowych możliwości

Obszar objęty wsparciem: województwo śląskie

Cel projektu: wyższe możliwości zatrudnieniowe 100 osób (60 K i 40 M) uczestniczących w projekcie, uzyskane poprzez ich udział w indywidualnych programach aktywizacji zawodowej, realizowanych w okresie trwania projektu, tj. 01.09.2019 - 31.01.2021 r.

Informacje

Kształcenie zawodowe

Obszar objęty wsparciem: województwo łódzkie

Cel projektu: nabycie umiejętności i kwalifikacji zawodowych „Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych” przez 200 osób (20 Kobiet, 180 Mężczyzn) stanowiących grupę docelową projektu, uzyskane poprzez ich udział w szkoleniach (prawo jazdy kat. C i C+E oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona przewozu rzeczy) i egzaminach przeprowadzonych w okresie realizacji projektu, tj. 01.01.2019 - 31.12.2020

Informacje

Edukacja zawodowa

Obszar objęty wsparciem: województwo łódzkie

Cel projektu: nabycie umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez 100 osób (10 Kobiet, 90 Mężczyzn), uzyskane poprzez ich udział w szkoleniach (prawo jazdy kat. C i C+E oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona przewozu rzeczy) i egzaminach przeprowadzonych w okresie realizacji projektu, tj. 01.01.2019 - 31.12.2020 r.

Informacje

KIEROWCA II – szybka ścieżka awansu

Obszar objęty wsparciem: województwo łódzkie

Cel projektu: dostosowanie kwalifikacji zawodowych 70 osób (5 kobiet, 65 mężczyzn) dorosłych z obszaru województwa łódzkiego do potrzeb lokalnego rynku pracy w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego.

Informacje

Monter konstrukcji metalowych – kwalifikacje do korzystania z nowoczesnych technologii

Obszar objęty wsparciem: województwo pomorskie

Cel projektu: nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych przez 300 (21K, 279M) osób w wieku aktywności zawodowej, z obszarów o wysokiej stopie bezrobocia województwa pomorskiego, w zawodzie montera konstrukcji metalowych.

Informacje

Profesjonalne kadry dla transportu – branży rozwojowej Województwa Śląskiego

Obszar objęty wsparciem: województwo śląskie

Cel projektu: dostosowanie kwalifikacji zawodowych 216 (200 mężczyzn, 16 kobiet) osób dorosłych z obszaru województwa śląskiego do potrzeb lokalnego rynku pracy w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego, w okresie 1.05.2017 – 31.12.2018r.

Informacje

DROGA DO PRACY – program na rzecz zwiększenia poziomu zatrudnienia wśród nieaktywnych zawodowo mieszkańców województwa zachodniopomorskiego powyżej 29 roku życia

Obszar objęty wsparciem: województwo zachodniopomorskie

Cel projektu: wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podniesienia kwalifikacji zawodowych wśród 120 osób fizycznych biernych zawodowo (72 kobiet i 48 mężczyzn) powyżej 29 roku życia, życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Informacje

AKADEMIA SPAWALNICTWA – program aktywizacji zawodowej osób młodych bez pracy

Obszar objęty wsparciem: województwo świętokrzyskim

Cel projektu: zwiekszenie możliwości zatrudnienia 72 (5 kobiet, 67 mężczyzn) osób biernych zawodowo lub bezrobotnych, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu, w wieku 18-29 lat bez pracy (tzw. młodzież NEET), niezarejestrowanych w urządach pracy, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilngo) na terenie województwa świętokrzyskiego.

Informacje

ZAWODOWY EKSPERT – kompleksowe wsparcie w zakresie rozwoju kwalifikacji i wzrostu poziomu zatrudnienia wśród osób powyżej 29 lat z terenu Wielkopolski

Obszar objęty wsparciem: województwo wielkopolskie

Cel projektu: podniesienie kwalifikacji przez 40 kobiet i 60 mężczyzn bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo w wieku powyżej 29 roku życia., defaworyzowanych na runku pracy, w tym niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach i w wieku powyżej 50 lat, zamieszkujące na obszarze województwa wielkopolskiego, w ramach zawodów deficytowych i branż rozwojowych dla regionu, a tym samym zwięszkszenie ich aktywności na rynku pracy i poziomu zatrudnienia.

Informacje

Profesjonalny monter konstrukcji stalowych

Obszar objęty wsparciem: województwo łódzkie

Cel projektu: dostosowanie kwalifikacji zawodowych 100 osób dorosłych (7 kobiet, 93 mężczyzn) z obszaru województwa łódzkiego do potrzeb lokalnego rynku pracy w zawodzie w zawodzie montera konstrukcji stalowych.

Informacje

KIEROWCA - zawodem niezbędnym łódzkich kadr gospodarki

Obszar objęty wsparciem: województwo łódzkie

Cel projektu: dostosowanie kwalifikacji zawodowych 100 osób dorosłych (10 kobiet, 90 mężczyzn) z obszaru województwa łódzkiego do potrzeb lokalnego rynku pracy w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego lub autobusu.

Informacje

AKADEMIA KWALIFIKACJI – aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy z obszarów o wysokiej stopie bezrobocia województwa pomorskiego

Obszar objęty wsparciem: województwo pomorskie

Cel projektu: aktywizacja zawodowa 108 osób (7 kobiet, 101 mężczyzn) pozostających bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), zamieszkujących na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia województwa pomorskiego, w kierunku zatrudnienia w zawodzie kierowcy lub operatora.

Informacje

ZAWODOWY EKSPERT – kompleksowe wsparcie w zakresie rozwoju kwalifikacji i wzrostu poziomu zatrudnienia wśród osób w wieku 30+ w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z terenu Małopolski

Obszar objęty wsparciem: Obszary Strategicznej Interwencji w województwie małopolskim

Cel projektu: zwiększenie poziomu zatrudnienia 36 kobiet i 30 mężczyzn bez pracy tj. bezrobotnych lub biernych zawodowo, w wieku powyżej 30 lat i więcej (w dniu przystąpienia do projektu ukończone 30 lat), zamieszkujących w 100% Obszary Strategicznej Interwencji (OSI) tj. powiat: brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, tarnowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, olkuski, oświęcimski, proszowicki, tatrzański lub wadowicki w województwie małopolskim, w okresie od 01.06.2016 do 30.09.2017, będących osobami znajdującymi się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. powyżej 50. roku życia, niepełnosprawnymi, niskowykwalifikowanymi i kobietami, spośród których min. 15% stanowią osoby opiekujące się osobami zależnymi.

Informacje

Mrozek Maciej EKSPERT


Adres biura: ul. Fordońska 353
85-766 Bydgoszcz
NIP: 554-187-55-86

biuro@ekspert-szkolenia.pl

©2023 Mrozek Maciej Ekspert. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zaprojektowane przez JoomShaper.

Search